Na Písmáku publikuje 50 tisíc autorů, 432 tisíc textů, 5 miliónů názorů

Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Registrace
Zapomenuté heslo

Novinky #2 (28. 9. 2019)
Novinky (1. 8. 2019)

+16 neviditelných
Jsem ateista, díky bohu
datum / id24.02.2019 / 494336Vytisknout |
autorkvaj
kategorieFejetony
upřesnění kategorieněco jako fejeton
zobrazeno412x
počet tipů3
v oblíbených0x
zařazeno do klubůDílo není v žádném klubu.
Jsem ateista, díky bohu

     Pokud prohlásím, že jsem díky bohu ateista, je to logický nesmysl, absurdita, jestli to nedoplním. Jsem ateista, díky a spíš vinou vykladačů boha, vinou kazatelů boží pravdy, zvěstovatelů jediné správné cesty k bohu. Pokaždé, když si od někoho z oněch vykladačů přečtu nebo vyposlechnu cosi o bohu, o víře, o tom, jak mám chápat Bibli…, vzdaluje mě to od boha, ač jejich záměrem je pravý opak. Totiž vzdaluje mě to od jejich boha. Říkám si, když je bůh bezmezně milující, miluje všechny lidi bez rozdílu, je vševědoucí, všemohoucí a všeobjímající, proč by mi měl kdokoli vykládat, jak ho mám chápat, jak o něm smýšlet, jakou cestou k němu jít?
     První boží přikázání zní: Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Co když to převrátím a znamená to, že mám mít jen takového boha, jakého vidím a jak ho chápu já a žádného jiného, kterého mi někdo vnucuje? Před bohem jsme si všichni rovni. Co když je to tak, že moje vnímání boha, má cesta k němu je rovnocenná třeba s tou, jakou k němu jde kterýkoli jiný člověk. Co mi má kdo říkat, jak mám rozmlouvat s bohem? Co je komu do tohoto mého nejniternějšího vztahu? Jestli v něj nevěřím, zas do toho nikomu nic není a na boží podstatě to nezmění nic.
      Jsem, který jsem; řekl bůh Mojžíšovi. Co když to znamená, že nezáleží na tom, kdo co o bohu vykládá, jestli ho uctívá, nebo uráží, nebo zesměšňuje, či popírá. Na povaze boha to nezmění ani ň. Nepotřebuje tedy ani jméno, neboť jaké jméno může bohu dát kdokoli z lidí? Je-li bůh tím, kterým je, je slovo bůh pouhé označení, pouhý obecný pojem, takže by se také slovo bůh mělo psát, aspoň v češtině, s malým počátečním písmenem.
     A jsme u druhého přikázání, jež začíná: Nezobrazíš si boha zpodobněním ničeho... Jeho znění je delší, ale určitě připomíná především hřích modloslužebnictví, a to je veliký hřích, zůstanu-li pro srozumitelnost u těchto pojmů a jejich tradičního vyjadřování. Nejde ale o to, jestli namaluji boha nebo ho uplácám z hlíny, svařím z plechu – klanět se tomu nesmím, jakož i žádné jiné modle, aktuální je hlavně modla v podobě peněz a konzumu. Stejně si žádný člověk svého boha nezobrazí, ač by stokrát chtěl. Totiž nezobrazí si boha živoucího. Jak o tom vypovídá modlitba: Po bohu, po živoucím bohu toužím...
     A co když je to takhle. Jestli je bůh a zda se zjevoval dávným Židům a v podobě vtělení svého syna Ježíše raným křesťanům a tehdejším lidem vůbec, a pak s tím zjevováním na dlouhou dobu přestal, musí to mít jistě příčinu. Co když si bůh prostě řekl, jste obrazem božím a já vám dal dary nekonečné lásky, rozumu, svobodné vůle, tvořivosti, představivosti, fantazie, intuice, empatie, soucitu, humoru, a ještě spoustu dalších, tak jich proboha a k čertu, sakra fix užívejte. Jak, to už je na vás. Nejlepší je užívat jich, jak vám velí dobré svědomí, neboť dar svědomí jste dostali také. Když jich ale budete užívat jinak, taky dobře, vymstí se to vám, ne mně. Každý z těch božích darů má totiž svůj protipól a ty protipóly jsou cestou do pekla, chcete-li.
     Jestliže jsou lidé od boha nadaní poznávat, tak je jen přirozené, že to dělají. Jestliže jsou lidé od boha nadaní svobodnou vůlí, obsahuje to v sobě i vzpouru proti stvořiteli, popření boha, možnost stát se ateisty. Když už dal bůh člověku dar poznání, jeví se logické, že ho využívá, že poznává přírodní zákony, jak všechno funguje – vesmír, svět, člověk, ostatní živočichové, jiné životní formy, ekosystémy, zkrátka vůbec všechno. A nechoďte na mě s Evou, hadem, jablkem ze stromu poznání. To může znamenat ledacos. Třeba to, že když už člověk začal poznávat, nemůže dál žít v rajské blažené nevědomosti. To je jen logické a rovněž logické myšlení je božím darem, pokud tedy bůh je. A jestli je to pravda, pak je cesta vědy rovnocennou cestou k bohu se všemi ostatními.
     V biblických dobách, aspoň jak tvrdí Bible a církev čili společenství věřících, se bůh lidem zjevoval každou chvíli. Pak s tím přestal. Proč? Je-li bůh, tak si mohl říct, že už lidem dal všechny potřebné informace, a už bylo na čase, aby se postavili na vlastní nohy. Jako když žáka či studenta vypouští učitel nebo profesor po skončení školy do života.
     Kdyby bohu bylo milé jeho uctívání v kostelech, kdyby chtěl, aby jeho slova a činy a víru v něj interpretovali a šířili kněží a další vykladači, bezesporu by jim za to poskytl nějaké výhody. Ale to neučinil. Všechny výhody, které v průběhu staletí získala například katolická církev i jiné křesťanské církve, si přivlastnila zcela lidskými způsoby. Kdyby se naopak bohu protivili vyznavači jiných náboženství, ateisté, ti, kteří mají za správnou cestu evoluce a vědy, ti, kteří si z něj dělají šoufky a znevažují jej, určitě by je nějak potrestal. Avšak ani to neučinil. Zdá se zřejmé, že bohu na tom nesejde. A upřímně, proč by mu na tom mělo záležet? Pokud tedy je a je bezmezně milující, všemohoucí, vševědoucí a věčný.
     Máme jednu jistotu – každý bez výjimky umře. A je-li bůh a nějaký posmrtný život, každý pozná, jak je to doopravdy. A pokud není ani jedno ani druhé, tak každý zanikne jako určitá forma života a vstoupí do další fáze procesu věčné přeměny hmoty a energie.
Názory čtenářů (Zobrazit smazané)

27.02.2019 08:46:08dát kritice tipkvaj
redaktor prózy

Věřící, ateista, já tyhle kategorie moc neberu. Jak jsem v předchozím příspěvku napsal, pro mě je ateista člověk, který věří na neexistenci boha, tedy v zásadě také věřící. Rozdíl je podle mého pouze mezi praktikujícími věřícími (katolíky, evangelíky...) a těmi, kteří žádnou víru nepraktikují. Nicméně všichni lidé něčemu věří, a to ve všech případech, kdy si nemohou být jistí, jaká je skutečnost.

26.02.2019 23:12:29dát kritice tipK3

Jo, ta poslední věta, to je pravda. Víš co je zvláštní, že jsem byl ateista i já:).

26.02.2019 22:19:05dát kritice tipkvaj
redaktor prózy

O bohu může psát úplně každý, je-li nekonečnou láskou. A pokud není nebo není vůbec, pak tím spíš. Samozřejmě, že si každý to téma přizpůsobí, ale přesně o to přece jde, aby každý přistupoval k bohu po svém, pokud tedy chce k němu nějak přistupovat. Zkus se zamyslet nad tím, proč ti přijde nelogické, aby ateista psal o bohu? Myslím, že nutně musíš dojít k závěru, že jedině proto, že uvažuješ v předem daných mantinelech. Jenže při skutečném přemýšlení se člověk musí na veškeré mantinely, danosti, nebo jak to chceš nazývat, vykašlat. Jinak člověk pouze přeskupuje instantní pravdy. Konečně, kdo je teista neboli věřící? Ten, kdo věří, že existuje bůh (bohové), který stvořil svět i všechno ostatní včetně člověka. A kdo je ateista? Ten, který věří, že žádný bůh neexistuje. Z logiky věci plyne, že ateista je zrovna tak věřící, jenže věří něčemu jinému. Dokázat existenci či neexistenci boha nelze, aspoň zatím. Pokud by se podařil důkaz existence či neexistence boha, zanikla by víra i ateismus, neboť nemusím věřit stejně jako nevěřit v něco, o čem bezpečně vím, že to existuje či neexistuje.

Jediné, co je špatné, když někdo vydává svůj pohled na boha a přístup k němu za jeiný správný, nebo dokonce za normu či zákon. 

26.02.2019 21:25:18dát kritice tipK3

To není agument, jenom názor. Protože si myslím, že to téma si každý, ať už církev nebo jednotlivec přizpůsobí. Můžeš to samozřejmě říct i o mě, proto nechci nijak odpovídat. Nelogické mi přijde, když píše ateista o bohu, to mi nedává smysl. Neber to na sebe, myslím to všeobecně. Je to stejně pošetilé, jako když ti Boha někdo vnucuje.

26.02.2019 20:53:06dát kritice tipkvaj
redaktor prózy

Promiň, Karle, tento tvůj argument postrádá elementární logiku.

26.02.2019 19:26:55dát kritice tipK3

Všechno co napsali lidi o Bohu, Jeho propagaci, nebo naopak  zatracení, je nedůvěryhodné, protože to napsali ve jménu sebe sama.

26.02.2019 01:35:28dát kritice tipkvaj
redaktor prózy

Ano, to máš pravdu.

26.02.2019 01:03:18dát kritice tipGora
redaktor poezie a prózy

Konec se stává začátkem...

26.02.2019 00:57:11dát kritice tipkvaj
redaktor prózy

No jo, je to tak s tou energií. Je v tom věčnost a nesmrtelnost. Tedy pokud jsme obsah těch pojmů schopni skutečně chápat. Vlastně se to všechno krásně uzavírá v kruhu, respektive v kouli, Snad mi rozumíš, Irenko.

25.02.2019 23:30:50dát kritice tipGora
redaktor poezie a prózy

No, pro mne bylo zjištění, že energie nemizí někam do věčných lovišť, ale že se proměňuje v jinou formu energie, dost překvapivé zjištění v 80tých letech...řekli mi to pacienti, kteří se shromažďovali kolem jiného pacienta u nás na chirurgii a vyprávěli si o zakázaných knihách a nemarxistických teoriích.

25.02.2019 14:43:42dát kritice tipkvaj
redaktor prózy

Díky, Irenko. Pokud jde o poslední odstaveček, tak asi víc možností není. :-) To ch tam dodám.

25.02.2019 13:01:46dát kritice tipGora
redaktor poezie a prózy

Souhlasím zejm. s posledním odstavečkem.

Zde chybí ch - V biblický dobách

25.02.2019 10:45:47dát kritice tipkvaj
redaktor prózy

Díky, Přemku. Ideologii marxismu-leninismu bych do toho netahal. To jsou nesrovnatelné věci. Ideologie M-L spočívá ve větší části jen na umělých konstrukcích, které se někdo pokoušel uvést do života. Kdežto biblická podobenství mohou nabídnout každému člověku mnohé, bude-li o to stát.

S tou mojí moudrostí bych to nepřeháněl. Já sám se o to nestarám. :-)

25.02.2019 08:26:02dát kritice tiplastgasp

Jaroslave, díky. Promluvil člověk. Záměrně neříkám jaký. V tom samém duchu jsem začal uvažovat hned po svém prvním svatém přijímání. Myslím, že jsem o tom napsal povídku Dvojitá ztráta víry. Podobně by se dalo napsat i o ideologii marxismu-leninismu. Jsi moudrý. 

25.02.2019 07:17:51dát kritice tipkvaj
redaktor prózy

Děkuji, Karle.

24.02.2019 23:40:41dát kritice tipLerak12

Hezký a zajímavý fejeton.Kritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.