Na Písmáku publikuje 50 tisíc autorů, 432 tisíc textů, 5 miliónů názorů

Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Registrace
Zapomenuté heslo

Novinky #2 (28. 9. 2019)
Novinky (1. 8. 2019)

+9 neviditelných
BolgAri vs Tartarie
datum / id15.08.2019 / 498328Vytisknout |
autorassage
kategorieKnihy, Časopisy
zobrazeno123x
počet tipů0
v oblíbených0x
zařazeno do klubůDílo není v žádném klubu.
Prolog

Arkaim je svaté město Bulharů,

v období 1965-1998, s pomocí satelitních snímků, vědci objevili v oblasti jižního Uralu a západní Sibiře část starobylé bulharské civilizace, která se nachází na ploše 150 až 400 km. Dosud bylo 17 měst s 21 pevnostmi. Starobylá města Bulharů jsou oválného tvaru: Aldansko, Isinai, Bersaut, Kizilsko a pozdější 5000 př.nl jsou kruhového tvaru: Arkaim, Syntašta, Saram-sakla.

Arkaim (město Kajle) je svaté město Bulharů, postavené s vysoce vyspělými technologiemi na tu dobu. Bulharská města mají monumentální obranná zařízení s komunikačními systémy a s výjimečným plánováním. Stavební materiál budov je moderní vědě neznámý. Tvar města je kruh s přesnými paprsky od středu kruhu (kulatá struktura je typická pro jiná starověká bulharská města) i tam je hydrotechnický systém. Arkaim byl postaven jako jeden kompletní komplex, který měl také přesnou orientaci na astronomické objekty. Neznámé inženýrské techniky, odlitky cementu s neznámým složením, mimořádné plánování, vše typické pro bulharskou civilizaci od počátku dnešního lidstva. Na dotazy z USA, na které odpovídal ruský archeolog G.B. Zdanovičov , že Arkaim je svaté město starých Bulharů. Volšžtí Bulhaři (z okolí řeky Volhy) o těchto městech vždy věděli, ale ruské úřady jim zatím nedovolovali města navštívit. Město Arkaim je město Tangri, město bohů. V mnoha mytologiích jsou tyto města popsáná jinými názvy.

P.S. ani ve Wikipedii , ani v jiných součastných publikacích žádný podobný popis zatím nenajdete, škoda. Stalin o tomto městě věděl také a o mnoho dalších, zakázal s jejich výkopem, buďto, že nebyl vhodný čas na podobné praktiky za války, nebo protože věděl , že to nejsou ruská, ale bulharská starodávná svatá města. Do dnešních dnů si Rusové nalhávají o dávnověkosti Ruska a nechtěji přiznat, že tito starodávné stavby byli výtvorem bulharského lidu, který kdysi tu žil a místy stále žije, stavěl svatá města a věže. Těmito místy se vraceli zpátky ze své mise BolgAri, nebo se tato území zasídlovali z Balkánu a přičernomoří přímo po Biblické potopě ke které tam došlo při roztržení Bosforu...  

BolgAri vs Tartarie

Tartarie vs BolgAri


Bulhaři jsou první, původní a domorodé obyvatelstvo Balkánu a celého přičernomoří. Stát “Ara-Ura” byl nazýván také “Idel” od 15. století před naším letopočtem až do 7. století našeho letopočtu, Takže tato země ze které jsou BlgAri, byla původním územím sedmi bulharských rodů. Význam slova BlgAr: Blg-vznešený a Ari-svobodný.
V letech 198 př.nl. veliký bulharský vládce Kan Motun, jeden z těch slavných bulharských rodu jménem Dulo (syn Kana Tjumena) vytvořil největší říši v lidských dějinách. Ovládal i Čínu po 200 roků, zajmul čínského císaře Liu Pang spolu s 320 000 vojáky jeho armády a postavíl stát do závislosti na Bulharsku. Bulharský Khan Motun vládl 27 národům ve 2.století př.nl. od Kaspického moře k velkému oceánu, včetně Japonska a na jihu až ke Kašmíru. Kan Motun vydal zákon: “Ten, kdo prodá nebo dokonce daruje třeba jen píď z bulharské země cizincům – bude potrestán smrtí.”

Při cestách starodávné naučné mise, Bulhaři pojmenovávali každou neznámou horu, řeku, území, nebo města, které vystavěli. Takže dodnes vidíme v Asii, nebo v Evropě mnoho původních staro bulharských názvu, některé jsou nově přejmenováné, některé se dochovaly do dnes. V mapách jsou vidět např. Bolgar, Balkari, Bulgari, Balchara, Volga, Alpy a další počáteční slova Bal.., Bel.., Bol.., Alba.., Tar.., Plis.., Var.., Ura.., a další…
Galice v Bulharsku, Makedonii, Galické jezero na Sibiři se starým bílým městem (Belgorod). Odtud začnete hledat další bílá města. Bělehradů máte hned několik, Feherwal (????????) v Itálii a Řecku, čistě bílá města a podobně. Nakonec si udělejte své vlastní závěry.

Tar t Aria (Černá Aria)
Všude tam vidíme bulharské názvy měst, řek i vrchů Bolkar, Blkar, Belograd a podobně, vidíme tedy staré bulharské názvy z dob mise, nevidíme ruské názvy, pokud ano, jsou cca 150 let staré, ne starší…
Z map můžete vidět také následující. Čínská Tartarie, hranice velké čínské zdi směřující na jih. A nyní si odpovězte na otázku, proti komu je postavena čínská zeď?
V Číně je vysoká zeď a v Thajsku je také vysoká zeď…

Název “Rusové” vznikl až v 18. století z bulharských jmen Urus,
Rus, Ross. Současná ruská populace je složená z Finů a z větší části jsou to původní Bulhaři. Bulhaři dali ruskému obyvatelstvu (moskevské Rusy) písemnictví, bibli, křesťanskou víru a kulturu.
Bulharský car Achad Moscha (syn Azgara Dulo) založil v roce 1088 město Moscha (dnešní Moskva). Časem kolem Moschi se začali shromažďovat finské kmeny, které provedly sérii nájezdů a postupně ovládli bulharskou Kyjevskou Rus. Finové dovytvořili moskevské knížectví a začali se nazývat moskovité. Moskevské knížectví ovládlo toto území, také jméno si ponechli, historii Kievské Rusi a pak moskovité se začali nazývat Rusové, přivlastnili si bulharský název “Rus”. Současné Rusko je země lokalizovaná na územích dvou hlavních bulharských států na západě Kyjevská Rus a Volžské (Volha) Bulharsko na východě. Kreml je úplnou kopií původní pevnosti bulharského Kremlinu ve městě Kazaň. Moskovité obdivovali Kremlin natolik, že postavili přesnou kopii v Moskvě a pak zničili většinu původního Kremlinu ve městě Kazaň, aby zůstala jediná adaptace v Moskvě. Kopie je postavena na reliéfu moskevského terénu.
Populace Moskvy byla pokřtěna bulharskými kněžími v Kyjevské Rusi. Jazyk na území dnešního Ruska byl pouze jeden – bulharský, ale později byl uměle vytvořený ruský jazyk. Bulharská abeceda (azbuka) v Rusku byla nazývaná Bulgarica. Cyrilice se v Rusku šíří až po nějakém čase. Během komunismu. Nepochybně prokázaným faktem zůstává (ovšem chytře zapomenutým), že do konce 19. století Rusko bylo dvojjazyčné – na jedné straně byla používána lidová řeč (mnoha národů) a na straně druhé knižní stará bulharština (pro rusy Bulgarica). To je ono místo, kde se setkávají vlivy a podobnosti mezi oběma jazyky bulharštinou a ruštinou!!!

Více než 500 předních vládnoucích ruských rodin z intelektuální elity Ruska má bulharský původ. 75% Rusů nemělo přijmení (zejména na vesnicích). Majetek bulharských rodin vznesl veřejnou moc v celé ruské společnosti. Bulhaři začali rozdělovat přijmení Rusům, ale to byl zdlouhavý proces. Pořízení příjmení skončilo sovětskou mocí, masovou pasportizací od 1932 do 1933. Přijatých bulharských přijmení je asi 500. Bulharská přijmení v Rusku jsou vidět na koncovkách -OV, -EV a -IN. Postupem času vládci v ruské společnosti získávají představu, že Rusové si musí vytvořit svou vlastní identitu, aby mohli porušit svou závislost na původní bulharské kultuře.

Současná generace si umí poradit i s falzifikátory: nahlížejic do autentických starých textů, kde zjišťují, že po osvobození Bulharska od turecké nadvlády koncem 18 století, dvě velká imperia ruské a rakouskouhesrké posílají své vědce a učence, aby sepsali novou historii spustošenému a unavenému Bulharsku. Vědci měli k ruce velice cenné spisy, knihy, mapy a informace, které musejí přehlížet. Důležité informace zcela ignorují, Novému Bulharsku dopisují novou historii tak, aby splnili imperátorské vize. Takto získali další území a moc nad nově vzniklými okolními státy, dle vzoru ROZDĚL A PANUJ.

 

Reakce bg čtenářu:
-čtenář – “500 bulharských rodin vytvořilo Rusko” Alfred Ch.

-čtenář – Romanovci (ROMA-NOVA) jsou německými mluvčími, Ekaterina Veliká (Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg), Peter I. a další…
Vytvořil hlavní město Petrohrad odděleně od moskevské Tartarie. Moskva je hlavním městem moskevské Tartarie, Peter I. je s Peterburgem v Prusku. Zde jsou někde ukradené a zaměněné dějiny, zde to začíná s překrucováním dějin, pokračuje to pak za bolševika.

-Bulhaři dali kulturu (kult URA), každému na této planetě při své naučné misi. To se v Evropě pozapomělo, v Asii ne.


-Po bulharské přítomnosti už nemame džungle, ale města. Mezi teorií a praxí je rozdíl, ale nejprve to začíná teorií a poté přichází praxe nebo jednání.


-Naši předkové stáli pevně na svých nohou a museli být tvrdými lidmi, protože Bůh je s nimi, na to nikdy nezapomeňte.


-Všichni lidé jsme na stejném světě, měli jsme se sjednocovat, než se neustále dělit a hádat, kdo je kdo!
-Do našich ovčích hlav vysazují nepřetržitě umělé vlastenecké myšlenky, proč asi ? Aby nás ovládaly jako stáda! Rozděl a ovládej, každý to ví, ale …?!


-V Asii (Pakistán, Irán, Indie, Čína) si do dneních dnů pamatují Bulhary, zanechali kuturu, písmo,astrologii a duchovní vědění, . Mnoho starodávných měst nesou názvy Balkhara, Balkar, Bolkar atp. Nepamatuji si Rusy, nebo jiný národ, že by něco zanechával !

-Bulharští feudalisti se stali zakladateli ruských šlechtických rodin v Rusku a Litvě.
-Rusko skrývá své bulharské kořeny dokonce i v azbuce až do dnešních dnů.                                 -Rusové dříve dokonce propagovali, že jejich azbuka (napřed bulgarica, pak cyrilice) byla vytvořena Leninem.

 

ZDE JE VIDITELNÝ ROZDÍL V MYŠLENCE !

“Vítězství není na straně nejsilnějších, nejvíce bojovných, nejmužnějších. Je na straně těch, kteří jsou schopni dát stranou své rozdíly a sjednotit se pro společné blaho”. Bulharský kníže Kubrat (Sámovo starší bratr z rodu Dulo).

“Rusové rádi nazývají vše slovanské, aby pak mohli vše slovanské nazvat ruským”. Karel Čapek

 

Další témata:
BULHARSKÉ RUNY jsou 6500 LET STARÉ !
Bulharský kalendář má 7524 let, a je chráněný UNESCEM, není Ruský, nebo Slovanský, je prostě Bulharský !
                                                                                                                                           Kdo jsou Trákové? Jak to bylo s Biblickou potopou a zasídlováním Evropy, nebo Azie. Kdo postavil pyramidy, kultura 2000let starší než Sumérská , nebo Egyptská. Co to bylo za naučnou misi, která civilizovala svět?  A mnoho dalšího pouze zde !

 

 https://www.facebook.com/dejinyjinak

 

 
Názory čtenářů (Zobrazit smazané)

K tomuto dílu není zatím žádný komentář.

Kritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.