Na Písmáku publikuje 50 tisíc autorů, 440 tisíc textů, 5 miliónů názorů

Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Registrace
Zapomenuté heslo

Novinky #2 (28. 9. 2019)
Novinky (1. 8. 2019)

+6 neviditelných
Děsivé neštěstí v Tatrách a jeho ještě děsivější symbolika
datum / id23.09.2019 / 499353Vytisknout |
autorsmilan
kategorieÚvahyDalší dílo autora
zobrazeno88x
počet tipů0
v oblíbených0x
Děsivé neštěstí v Tatrách a jeho ještě děsivější symbolika

   Bouře, která se strhla ve čtvrtek odpoledne 22. srpna 2019 v Tatrách se stává černým dnem v jejich historii. Na slovenské straně byl usmrcen jeden člověk a několik bylo zraněno, avšak epicentrem neštěstí se stala polská strana, kde zahynuli čtyři lidé a 157 bylo zraněno.

   K čemu konkrétně došlo na polské straně západních Tater?

   Turisté vystupovali na vrch Giewont, který je pro Poláky jakýmsi poutním místem. Na jeho vrcholu stojí velký 15 metrový železný kříž a cesta k němu je lemována železnými řetězy, kterých se přidržují lidé, stoupající na vrchol. V bouři se však tato cesta stala pro desítky turistů doslova pastí bez možnosti úniku, protože blesk udeřil přímo do kříže a jeho síla byla svedena do železných řetězů. Čtyři lidé zahynuli okamžitě a 157 jich bylo druhotně zasažených bleskem. V pátek odpoledne, čili o den později, bylo ještě v nemocnicích hospitalizováno 34 lidí s těžším stavem a tři byli nezvěstní.

   Tolik ve stručnosti k nedávné tragické události, která však v sobě zároveň nese přímo děsivou symboliku a je výstrahou pro celé lidstvo.

   Dříve ale, než přejdeme k objasnění těchto skutečností je potřeba vědět, že mnohé z toho, co se kolem nás děje, v sobě skrývá hlubokou symboliku a hluboké poselství. Neboť je naivním ten, kdo si myslí, že žijeme ve světě náhodného dění. Naopak, žijeme ve světě zákonitého dění, jenom lidé jsou obecně tak egocentricky upoutáni pouze na své vlastní cíle, touhy a žádosti, že fungování těchto zákonitostí nevnímají a proto ani nevidí, co jim chtějí svou vlastní řečí říct a zprostředkovat. Na co je chtějí upozornit a před čím je chtějí varovat. Měli bychom proto konečně otevřít oči a mnohem pozorněji vnímat bezprostřední události kolem nás a učit se dešifrovat jejich poselství.

   To je však žel pro člověka dnešní doby, zahleděného do obrazovek počítačů, mobilů, tabletů, televizorů a se sluchátky na uších velmi obtížné, ne-li přímo nemožné. Lidé žijí ve svém vlastním světě kultury, hudby, filmů, literatury, internetu, nebo rozhlasového vysílání, a proto nejsou vůbec schopni vnímat symbolickou řeč zákonů univerza, fungujících v okolním dění.

   A proto budou možná překvapeni, možná zděšeni a možná až pobouřeni z toho, co se nyní dozvědí právě v souvislosti se symbolikou nedávné tragédie na polské straně Tater. Ale to poselství je tak závažné, že o něm není možné mlčet!

   Jde o poselství duchovní, protože kříž na hoře Giewont je symbolem duchovnosti křesťanství. Křesťanství souhrnně jako takového, ať už jde o katolíky, evangelíky, nebo pravoslavné. No a právě do tohoto symbolu křesťanství udeřil blesk, který byl následně odveden do řetězů, lemujících cestu k němu, co mělo za následek 157 zraněných a smrt čtyř osob.

   Ze symbolu spásy zasáhla zkáza všechny, co k němu kráčeli! Toto je přímo neuvěřitelné poselství, zprostředkováno lidem zákony univerza. Je to mimořádně drsné upozornění na to, že v rámci křesťanství není cosi zásadního v pořádku! Že prostřednictvím toho, v čem křesťané vidí spásu, k ním naopak přichází zničení! Toto nám naznačují zákony univerza, které jsou vždy jen poslušnými vykonavateli Vůle Nejvyššího, a my se nyní pokusme jejich symboliku detailněji dešifrovat.

   Kříž je v křesťanství symbolem přesvědčení, že Ježíš Kristus přišel na zem proto, aby zemřel na kříži a svou smrtí a zmrtvýchvstáním spasil svět. Proto se pro křesťany stal kříž symbolem spásy.

   Ale ve skutečnosti tomu tak není a nikdy nebylo! Ve skutečnosti není kříž vůbec symbolem spásy, ale symbolem surové vraždy Božího Syna, jehož smrt nebyla Stvořitelem chtěná! Neboť Ježíš nepřišel zemřít na kříži!

   Ježíš přišel od Stvořitele proto, aby lidem přinesl jeho Poselství! Poselství lásky! Poselství správného a bohumilého života člověka ve stvoření! Poselství, nejčistším způsobem ukazující Vůli Stvořitele ve vztahu k člověku. Ve vztahu k tomu, jak má myslet, mluvit a jednat, aby byl pozemsky šťasten a po své smrti spasen.

   Jedině kvůli zprostředkování tohoto Poselství přišel Ježíš na zem! Neboť jedině v životě a v myšlení v souladu s ním se pro každého z nás skrývá spása!

   V temnotě země se však Poselství Světla, vytrhávající lidi ze spárů temnoty a ukazující opět jasně cestu ke Světlu, setkalo s přirozenou nenávistí temnoty vůči všemu světlému. A nenávist temnoty a její přisluhovačů usilovala o fyzickou likvidaci Posla ze Světla, a tím také o eliminaci jeho světlého Poselství, které se začínalo šířit po zemi. A proto byl Ježíš temnem neustále pronásledován a nakonec dohnán k cestě utrpení a k smrti na kříži.

   Jeho smrt však chtělo temno a ne Bůh! Stvořitel neposlal na zem svého Syna, aby ho zavraždili! Poslal ho ke svým nájemníkům na planetě Zemi, aby jim ukázal svou Vůli. Vůli Majitele všeho, v níž dodržování a respektování spočívá jediná cesta člověka ke spáse.

   Nájemníci Země se však zlovolně obrátili proti jeho Vůli a proti jeho Synu a zavraždili ho! A ve své slepé sebestřednosti, v sebepřeceňování, a také ve své snaze o sebe omluvu, udělali z této vraždy, která byla ve skutečnosti vzpourou proti Stvořiteli, jeho spasitelský záměr. Vražda Syna Božího má být tedy jakousi smírnou obětí. Má být smířením lidstva se Stvořitelem.

   Avšak jen v nejšílenější logice lze usilovat o smíření s někým tak, že mu zavraždíte jeho syna! Tento čin lidstvo vůbec nesmířil se Stvořitelem! Tímto činem naopak uvalilo lidstvo na sebe  obrovskou vinu!

   Neboť Krista, který přišel na zem z lásky k lidem, aby jim přinesl Poselství od jejich nebeského Otce, jehož plnění pro ně představuje jedinou cestu ke spáse, tohoto nevinného Krista vrátili lidé nazad jeho Otci zmučeného a surově zavražděného. A svůj do nebe volající zločin ještě dones považují za akt smíření s Pánem. Za akt smírné oběti! A na tomto zvráceném a falešném přesvědčení postavili své náboženství a své vnímání spásy. Proto je také symbol křesťanského kříže dodnes vnímán jako symbol spásy.

   Avšak v očích Páně je to naopak jen symbol surové vraždy jeho nevinného Syna! A právě proto do tohoto symbolu vraždy v Tatrách udeřil blesk, aby se nad tím lidé konečně zamysleli. Aby si uvědomili, že spása nespočívá v Kristově smrti na kříži, ale jedině v životě podle jeho Poselství, kvůli hlásání kterého byl nenávistně přibit na kříž.

   Dogmatická víra v smírnou oběť Krista na kříži představuje železné řetězy, které spoutávají duše věřících, naivně a bez přemýšlení přijímajících to mylné a falešné, co je jim církvemi předkládáno. A právě proto, že kříž není symbolem spásy, ale symbolem vraždy, udeřil do něj blesk a byl rozveden do pomyslných řetězů železných dogmat, čímž zasáhl všechny, kteří se jich v klamavé víře přidržují. A turisté, kteří zemřeli, ale také ti, kteří utrpěli různá zranění, jsou symbolem duchovní vražednosti víry ve falešnou spásu, v níž svět uvízl. V tomto tkví podstata toho, co nám bylo tlumočeno neštěstím v Tatrách.

   Jednou věcí totiž je, jak svou cestu ke spáse vnímají lidé ve svých pomýlených představách a druhou věcí je, jak je to viděno shora, to jest samotným Stvořitelem. A Stvořitel dal prostřednictvím svých věrných služebníků, spravujících přírodní dění křesťanskému světu jasně najevo, že jejich představa spásy je falešná a nesprávná! Že jsou to jen životu nebezpečná, železná dogmata, spoutávající lidské duše v jejich vzestupu. Že spása nespočívá v ničem jiném, jen v životě v souladu s učením Krista, které reprezentuje Vůli jeho Otce.

   Na tyto mimořádné závažné věci je náš svět už dávno upozorňován, ale bezvýsledně. Ignorování Pravdy však není možné trvale, a proto žel přichází na řadu mnohem tvrdší rétorika. Snažme se proto konečně pochopit skutečnou Pravdu a snažme se zařídit podle ní, protože se blíží doba, ve které bude Stvořitel a jeho služebníci, spravující přírodní dění, pomýlené lidstvo velmi bolestivě směřovat k její pochopení. A zároveň k životu v souladu s ní.

   Člověče, nechoď slepě vlastním bytím! Věz, že mnohé z toho, co se děje kolem tebe je symbolikou, která se tě snaží nasměrovat na správnou cestu. Uč se to vnímat, uč se to poznávat a uč se to chápat! Nežij jako slepý, aby tě z tvé slepoty nemusely bolestivě probouzet údery blesků v očistných bouřích, které se blíží k zemi, a ve kterých můžeš také duchovně zahynout, pokud se neprobudíš!

   Nad Tatrou se blýská! Hromy divo bijí!

   Do hluchoty duší a srdcí bijí blesky hněvu Hospodina, aby osvobodili lidského ducha, spoutaného železnými řetězy falešné víry, a on mohl začít svobodný a volný radostně stoupat ke Světlu!

   PS. Tento článek není zneužitím neštěstí v Tatrách! Naopak! Je snahou o to, aby jeho oběti nebyly zbytečné! Snahou o to, aby to celé v tichosti neupadlo do zapomnění, a aby z téhož důvodu nemuselo dojít k dalším podobným neštěstím.

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spolupráci s M.Š
Názory čtenářů (Zobrazit smazané)

K tomuto dílu není zatím žádný komentář.

Kritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.