Na Písmáku publikuje 50 tisíc autorů, 437 tisíc textů, 5 miliónů názorů

Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Registrace
Zapomenuté heslo

Novinky #2 (28. 9. 2019)
Novinky (1. 8. 2019)

+9 neviditelných
Rozhodl se Bůh soudit celý svět epidemií koronaviru COVID-19?
datum / id14.05.2020 / 506849Vytisknout |
autorKarels
kategorieÚvahyDalší dílo autora
zobrazeno28x
počet tipů0
v oblíbených0x
Prolog

V blogu se snažím zodpovědět, zda je epidemie koronaviru Boží soud nebo nikoliv. Při posouzení vztahu Boha ke svému stvoření mi pomohl jeden biblický text. Viz:

Rozhodl se Bůh soudit celý svět epidemií koronaviru COVID-19?

Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky své vlnobití. žalm 93,3

 

????? ????? ???? ????? ????? ???? ????? ????? ?????

 

Poslední slovo textu (označil jsem ho červeně), což je — „vlnobití“ — je hapax legomenon v textech Starého zákona. Biblická hapax legomena jsou slova, která se vyskytují v biblických textech Starého zákona pouze v jednom „exempláři“. Prosím vás, „zvedání vlnobití“ a „zvedání hlasu“ je zkomponováno v hebrejském paralelismu. Jde o tzv. paralelismus membrorum při němž se určitá myšlenka vyjádří dvakrát, v druhém verši hebrejského textu však jinými slovy. V tomto případě jde o synonymní paralelismus ve verši žalmu 93,3.

Hebrejské slovo „vlnobití“ ???? v tradičním výkladu z hebrejštiny bude obohaceno o jeho srovnání s ugaritskou obdobou (podobně jako s akkadskou) a tím pádem bude mít hebrejské slovo ???? „vlnobití“ rovněž i nepatrně odlišné vysvětlení. Vzhledem k tomu, že slovo „vlnobití“ ???? existuje pouze v jednom exempláři, tak se nemáme z hebrejštiny moc o co opřít. Hebrejský text s ohledem ke speciální studii[1] je pak možné přeložit následovně:

Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky své ničivé vlnobití. žalm 93,3

 

Všimněte si, že oproti běžnému překladu ve vašich Biblích je text rozšířen o přívlastek „ničivé“, tj. „ničivé vlnobití.“[2] (zkázonosné atd.) A jde-li o „zvedání ničivého vlnobití,“ potom i „zvedání hlasu řek“ musí nést negativní konotaci a nikoliv pozitivní, což je dáno paralelismem v textu. Hlasy řek určitě nechválí Boha! (v tomto konkrétním případě)

Překlad biblického textu, s kterým jsem přišel na základě odborné studie, mě pak vede k závěru, že řeky nepozvedají svůj hlas k oslavě Boha.[3] Je tomu přesně naopak, řeky pozvedají svůj hlas proti svému Bohu. Řeky a mohutná vodstva, moře jsou zde vylíčeny ve vzdoru vůči svému Bohu. Alespoň já jsem tomuto biblickému textu mohl porozumět takto.

Boží stvoření se chová občas nevyzpytatelně, což je zcela jistě důsledkem našeho lidského jednání, našeho hříšného jednání, jak předpokládám. Domnívám se, že Pán Bůh má dost práce s tímto světem, a je to způsobeno díky nám, kteří tento svět obýváme. Pokud vezmeme v potaz nepatrně pozměněný text z knihy Žalmů:

Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky své ničivé vlnobití. žalm 93,3

 

Pak boží stvoření žije téměř svým vlastním nezávislým životem. Možná jsme se domnívali, že Bůh „tahá za nitky“ na tomto světě do té míry, že téměř za každým „šplouchnutím“ mořské vlny musíme vidět boží jednání. Takové vysvětlení kategoricky odmítám.

Díky porozumění tomuto žalmu jsem se stal obezřetnější, pokud slýchám všemožná konstatování, že Bůh různými katastrofami soudí naší zemi. Ty hlasy, které slyšíme říkat, že Českou republiku (a vlastně celý svět) Bůh soudí epidemií koronaviru COVID-19. Podle ponaučení z verše žalmu 93,3 by jakékoliv všemožné katastrofy nemusely být „boží trestající rukou“.

Žijeme v tomto světě, který je „zatížen“ svou nahodilostí – povodně v minulých letech, tsunami, různé vichřice, požáry v Austrálii, podobně i různé „katastrofy“ v mezilidských vztazích. V současnosti se potýkáme s epidemií koronaviru COVID-19.

Hospodin Bůh nejrůznější katastrofy dopouští, což je pravda, ale ty ještě nemusejí nést pečeť Jeho soudu, což dokládají výše uvedené argumenty v článku.

 

Poznámky:

1. V tomto vycházím z práce, viz: Cohen, Harold, Biblical hapax legomena in the light of Akkadian and Ugaritic, Dissertation seires – Society of Biblical literatury, no. 37, Scholar Press, 1978.

2. Slovo vlnobytí ???? srovnej ugaritské dk s hebrejským ??? [daka]; ugaritské dk – drtič, hebrejské ??? [daka] rozdrcený (Deuteronomium 23,2).

3. Je známá jedna chvála, Hospodin kraluje, kde se v refrénu zpívá: „Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedám i já, Hospodine, zvedám i já svůj hlas.“ Viz refrén: https://youtu.be/UEfiyownqyM je potom jasné, že chvála je závadná a nemůžu ji zpívat. Nemůžu totiž pozvedat svůj hlas proti Bohu! (v kontextu s veršem žalmu 93,3)
Názory čtenářů (Zobrazit smazané)

14.05.2020 16:44:36dát kritice tipchrt

Kadle, myslím, že si všecko moc bereš. Dej si štamprdláka a pívo a nic neřeš... a vůbec se mi zdá, že sis splet server... Kritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.