smutne sa usmieva
káva
na zaliate oči
ale nádej dáva

kamkoľvek vkročí -

ruže hneď rastú
nevinných porania
raz tam a raz tu

Keď naše volania

stratia sa v éteri
pretože zaspali
v mäkučkom páperí

- nikoho nespáli