Na Písmáku publikuje 51 tisíc autorů, 466 tisíc textů, miliónů názorů

Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Registrace
Zapomenuté heslo

Ad kauza -Mlejnek - Redl („Spolu chyceni, spolu pověšeni!“) (a Nezasloužený handicap)
datum / id02.09.2022 / 534766Vytisknout |
autorZeanddrich E.
kategorieBlbůstkyDalší dílo autora
zobrazeno65x
počet tipů0
v oblíbených0x
Ad kauza -Mlejnek - Redl („Spolu chyceni, spolu pověšeni!“) (a Nezasloužený handicap)

 

 

Nezasloužený handicap/ těch, co
k ekokrizi staví se rovně jako chlap

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Zatím nám to, lidstvu, hrubě (třeba v tomto) neladí: logicky, ti, co

se chovaj neekologicky,..., na úkor druhých, /levnějc jedou,

 

jelikož systému našemu (zatím) nevadí, že

zanechávaj za sebou /nepoměrně větší (např.) uhlíkovou shadow.. .

 

 

 

 

 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ad kauza -Mlejnek - Redl

(aneb na MV ČR v kantýně/ zaslechl
jsem: Mlejnek je v tom nevinně!):

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::

 

Ať mi nikdo neřika, že

dnes už to tak neni:

„Spolu chyceni, spolu pověšeni!“

 

I když nevyslovit to, naopak, mi nedá: vrána k

vráně i bezelstně/ si snad sedá?
Názory čtenářů (Zobrazit smazané)

05.09.2022 17:25:12dát kritice tipZeanddrich E.

No, zdá se, že tady se mnoha komentářů nedočkám (snad Písmáci  řeší ekologii a politiku alespoň někde jinde :) ),..., a tak sem alespoň vložím Evangelium z této neděle (ať je tu co hodnotného číst :) ):

 

Četba Evangelia z minulé neděle (tedy z 28.srpna 2022, z 22. neděle v mezidobí)Lukáš 14:::::::::::::::::::::::::::::::1Jednou v sobotu vešel Ježíš do domu jednoho z předních farizeů, aby jedl u jeho stolu; a oni si na něj dávali pozor.2Tu se před ním objevil nějaký člověk stižený vodnatelností.3Ježíš se obrátil na zákoníky a farizeje a otázal se jich: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat, nebo ne?“4Oni však mlčeli. I dotkl se ho, uzdravil jej a propustil.5Jim pak řekl: „Spadne-li někomu z vás syn nebo vůl do nádrže, nevytáhne ho hned i v den sobotní?“6Na to mu nedovedli dát odpověď.7Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství:8„Pozve-li tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu; vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější, než jsi ty, a ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti:9‚Uvolni mu své místo!‘ a ty pak musíš s hanbou dozadu.10Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom přijde ten, který tě pozval, a řekne ti: ‚Příteli, pojď dopředu!‘ Pak budeš mít čest přede všemi hosty.11Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“12Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl: „Dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani své bratry ani příbuzné a bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty.13Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé.14Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“15Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: „Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím.“16Ježíš mu řekl: „Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí.17Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: ‚Pojďte, vše už je připraveno.‘18A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na ně jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.‘19Druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu!‘20Další řekl: ‚Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.‘21Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: ‚Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé.‘22A služebník řekl: ‚Pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě je místo.‘23Pán řekl služebníku: ‚Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.24Neboť vám pravím: Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře.‘“25Šly s ním veliké zástupy; obrátil se k nim a řekl:26„Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem.27Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.28Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby?29Jinak – až položí základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí.30‚To je ten člověk,‘ řeknou, ‚který začal stavět, ale nemohl dokončit.‘31Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může s deseti tisíci postavit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci?32Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko, a žádá o podmínky míru.33Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem.34Dobrá je sůl. Jestliže však i sůl pozbude chuti, co jí dodá slanosti?35Nehodí se na pole ani na hnojiště: vyhodí se ven. Kdo má uši k slyšení, slyš.“

05.09.2022 13:40:40dát kritice tipZeanddrich E.

Ale  Evži,  já myslím, že to někdy ..tady může být i lepší :) 

03.09.2022 10:00:26dát kritice tipEvženie Brambůrková

A lepší to tu nebude.Kritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Pismak.cz 1997 – 2022, provozuje Dobrý spolek, pravidla Pickup lines Letní dětský tábor