Na Písmáku publikuje 51 tisíc autorů, 465 tisíc textů, miliónů názorů

Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Registrace
Zapomenuté heslo

Citát: Četba Evangelia z (před)minulé neděle (z 28.srpna 2022)
datum / id11.09.2022 / 534993Vytisknout |
autorZeanddrich E.
kategorieOstatní nezařaditelnéDalší dílo autora
témaKaždodenní
zobrazeno41x
počet tipů1
v oblíbených0x
Prolog

 


Vrátil jsem se (jako téměř každou neděli v tuto dobu :) ) před chvílí z kostela, ze Mše; znovu jsem si uvědomil, jak málo lidí - i já, který si o sobě dlouho myslel opak :) - zná nejlidovější část tzv. Bible (možná už i proto, že v kostelích se sice příběhy (zápisy) z  Evangelií v průběhu let čtou opakovaně, ale, často - pouze zkráceně; -ano, i v kostelích se může projevovat nedostatek času a prostoru :) )

Citát: Četba Evangelia z (před)minulé neděle (z 28.srpna 2022)

 

 

*(Svatý  Matouš, Svatý Lukáš, svatý Marek, svatý Jan, aneb

zápisy od těch, co s Ním přímo zde dole chodili

(tehdy ovšem/ rozhodně svatí/ ještě nebyli!) )

 

Bratříček náš největší, jeden z osmi -Ježíš, boží Syn, přišel pověřeně,

(když už lidé nevěděli moc zřejmě, co s tím, a

 

planeta Země, coby výukové místo, začala značně ztrácet v ceně )

rozetnout zauzlované řetězce karmických vin)

 

Cituji:

 

Četba Evangelia z (před)minulé neděle (tedy z 28.srpna 2022, z 22. neděle v mezidobí)

Lukáš 14:
::::::::::::::::::::::::::::::

1Jednou v sobotu vešel Ježíš do domu jednoho z předních farizeů, aby jedl u jeho stolu; a oni si na něj dávali pozor.
2Tu se před ním objevil nějaký člověk stižený vodnatelností.
3Ježíš se obrátil na zákoníky a farizeje a otázal se jich: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat, nebo ne?“
4Oni však mlčeli. I dotkl se ho, uzdravil jej a propustil.
5Jim pak řekl: „Spadne-li někomu z vás syn nebo vůl do nádrže, nevytáhne ho hned i v den sobotní?“
6Na to mu nedovedli dát odpověď.
7Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství:
8„Pozve-li tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu; vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější, než jsi ty, a ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti:
9‚Uvolni mu své místo!‘ a ty pak musíš s hanbou dozadu.
10Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom přijde ten, který tě pozval, a řekne ti: ‚Příteli, pojď dopředu!‘ Pak budeš mít čest přede všemi hosty.
11Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
12Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl: „Dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani své bratry ani příbuzné a bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty.
13Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé.
14Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“
15Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: „Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím.“
16Ježíš mu řekl: „Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí.
17Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: ‚Pojďte, vše už je připraveno.‘


18A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na ně jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.‘
19Druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu!‘
20Další řekl: ‚Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.‘
21Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: ‚Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé.‘
22A služebník řekl: ‚Pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě je místo.‘
23Pán řekl služebníku: ‚Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.
24Neboť vám pravím: Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře.‘“
25Šly s ním veliké zástupy; obrátil se k nim a řekl:
26„Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem.
27Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.
28Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby?
29Jinak – až položí základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí.
30‚To je ten člověk,‘ řeknou, ‚který začal stavět, ale nemohl dokončit.‘
31Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může s deseti tisíci postavit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci?
32Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko, a žádá o podmínky míru.
33Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem.
34Dobrá je sůl. Jestliže však i sůl pozbude chuti, co jí dodá slanosti?
35Nehodí se na pole ani na hnojiště: vyhodí se ven. Kdo má uši k slyšení, slyš.“

 
Názory čtenářů (Zobrazit smazané)

12.09.2022 05:28:42dát kritice tipZeanddrich E.

.. .

Poznámka:  ..Autor pouze zde nestojí o hlubší kritiku, aby nedošlo k omylu :).

11.09.2022 23:17:10dát kritice tipZeanddrich E.

Poznámka: inspiroval mne Peslov na Totemu.cz, který tam věší aktual Evangelium již po několik týdnů :)Kritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Pismak.cz 1997 – 2022, provozuje Dobrý spolek, pravidla Pickup lines Letní dětský tábor