Na Písmáku publikuje 51 tisíc autorů, 466 tisíc textů, miliónů názorů

Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Registrace
Zapomenuté heslo

Citát: Četba evangelia při Mši sv. v neděli dne 18.září 2022 (nezkrácená verze)
datum / id20.09.2022 / 535226Vytisknout |
autorZeanddrich E.
kategorieCitátyDalší dílo autora
zobrazeno108x
počet tipů3
v oblíbených0x
Prolog

 


 


 


 


Další Evangelium


(aneb Kdo by si chtěl vymyslet Krista, musel by být větší, nežli On :) )

Citát: Četba evangelia při Mši sv. v neděli dne 18.září 2022 (nezkrácená verze)

 

 

 

 

 

*(Svatý  Matouš, Svatý Lukáš, svatý Marek, svatý Jan, aneb

zápisy od těch, co s Ním přímo zde dole chodili

 

*(tehdy tito ovšem/ rozhodně svatí/ ještě nebyli!) )

 

 

 

 

 

 

Bratříček náš největší, jeden z osmi -Ježíš, boží Syn, přišel pověřeně,

(když už lidé nevěděli moc zřejmě, co s tím, a

 

planeta Země, coby výukové místo, začala značně ztrácet v ceně )

rozetnout zauzlované řetězce karmických vin)

 

 

 

Citát: Četba evangelia při Mši sv. v neděli dne 18.září 2022 (nezkrácená verze)

NZ, Evangelium podle Lukáše, 16:

 • 1   (Ježíš) svým učedníkům řekl: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem.
 • 2Zavolal ho a řekl mu: ‚Čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem.‘
 • 3Správce si řekl: ‚Co budu dělat, když mne můj pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, žebrat se stydím.
 • 4Vím, co udělám, aby mne někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství!‘
 • 5Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu: ‚Kolik jsi dlužen mému pánovi?‘ On řekl: ‚Sto věder oleje.‘
 • 6Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis; rychle sedni a napiš nový na padesát.‘
 • 7Pak řekl druhému: ‚A kolik jsi dlužen ty?‘ Odpověděl: ‚Sto měr obilí.‘ Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis; napiš osmdesát.‘
 • 8Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla.
 • 9Já vám pravím: I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele; až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků.
 • 10Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké.
 • 11Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství?
 • 12Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří?
 • 13Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, k jednomu se přidá, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“
 • 14Toto vše slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze, a posmívali se mu.
 • 15Řekl jim: „Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce: neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost.
 • 16Zákon a Proroci až do Jana; od té chvíle se zvěstuje království Boží a každý si do něho vynucuje vstup.
 • 17Spíše pomine nebe a země, než aby padla jediná čárka Zákona.
 • 18Každý, kdo propouští svou manželku a vezme si jinou, cizoloží; kdo se ožení s tou, kterou muž propustil, cizoloží.
 • 19Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval.
 • 20U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů,
 • 21a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy.
 • 22I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben.
 • 23A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara.
 • 24Tu zvolal: ‚Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.‘
 • 25Abraham řekl: ‚Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje, a ty trpíš.
 • 26A nad to vše jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo – i kdyby chtěl – nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám.‘
 • 27Řekl: ‚Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu,
 • 28neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.‘
 • 29Ale Abraham mu odpověděl: ‚Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají!‘
 • 30On řekl: ‚Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání.‘
 • 31Řekl mu: ‚Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.‘“Názory čtenářů (Zobrazit smazané)

23.09.2022 03:06:33dát kritice tipZeanddrich E.

(( ...)).

(PS:  ,,Názor proti názoru" je sentence, myslím,  pouze velice mělkého obsahu; - chceš snad říci, že názor člověka, který nevidí pozadí  ,,věci", má tu stejnou váhu, jako názor člověka, který ji vidí? :) Třeba názor žáčka, a (podložený) názor učitele na správnost nějakého výpočtu, ..., postulátu, logického vývodu :)? :)  )

23.09.2022 02:34:40dát kritice tipZeanddrich E.

Silene, všímám si občas, že vy, neznabozi, vnášíte do světa zbytečně dosti (myslím) nevyprovokované nevraživosti (nebo jen máte snad s lidmi kolem sebe nějakou dlouhodobou špatnou zkušenost? :) )

20.09.2022 14:00:01dát kritice tipOdpoutaný Prométheus

Právě naopak, vymyslet náboženství nedá velkou práci, jak dokázal Ron Hubbard se svou scientologií - namíchal obvyklé ingredience a vydělal majlant. Stejně tak američtí televangelisté, kteří už jsou prý bohatší než katolíci (katolíci, styďte se, svého času váš papež půlil svět mezi Španělsko a Portugalsko). V době hypotetické Kristovy existence (připadá mi jako simulákrum podobného typu, jako Robin Hood nebo Červená Karkulka) bylo podobných kazatelů na každém rohu, jako když naplive. Ne, že by to byl špatný text, ale je už dost starý, a už to dnes napsali jiní lépe a moderněji.

Čím jsem starší, tím dokonalejší a modernější mi připadají ve srovnání s křesťanstvím východní nauky jako mahájánový buddhismus a taoismus, protože svět vykládají (podobně jako věda) řečí principů a zákonitostí, nikoliv ze zorného úhlu nedospělého mimina, které odmítá dospět a pustit se ručičky Svatého Otce na Nebesích, případně "sourozenců" v církvi. Základním znakem dospělosti je potřeba hledat si vlastní cestu a roli v životě. Buddhismus také spatřuje nejvyšší metu v nahlédnutí vlastní faktické neexistence, zatímco křesťanství nabízí pouze trapné nebe a peklo, které se až příliš podobá žalářům vládnoucích tříd.

Nejhorší je ovšem tendence katolické církve (a monoteistických náboženství vůbec) přivlastňovat si mysticismus a snaha stát se násilím jeho výhradním distributorem. 

Současný svět se mění stále rychleji a rychleji, a vyžaduje stále flexibilnější a "mladší" způsob myšlení - snaha vecpat ho do mantinelů stovky let starého, a navíc zmateného a meandrujícího textu, je nutně odsouzena skončit tragédií.

20.09.2022 13:29:59dát kritice tipSilene

Zeanddrich E.: 

Jsi-li geodet, zaměř peklo a NEOBTĚŽUJ s avízy tam, kdes byl upozorněn, že jsou tvé praktiky invazivní. Na mších je povznášející zejména jejich hudební aranžmá a reprezentativní prostory, v nichž se odehrávají. Klasická práce se stimulací. Drtivá většina NÁBOŽENSKÝCH žvástů na mších pronášených je však hodná rozprášení. 

Dokládat vstání z mrtvých v časech, kdy si lidstvo nebylo s to vysvětlit mnohé fyzikální, biologické jevy vč. fyziologického početí, je fakt slučitelné jen a pouze s historickým kontextem. 

Názor proti názoru a nezmůžeš nic. 

errata: interpunkce

20.09.2022 12:05:05dát kritice tipNorsko 1

Vstát z mrtvých se každýmu nepovede

20.09.2022 11:56:26dát kritice tipZeanddrich E.

.. .

20.09.2022 11:42:46dát kritice tipZeanddrich E.

 

 

Poznámka:  Autor (neboť v tomto případě pouze vkladatel) pouze zde nestojí o ,,hlubší kritiku" :), aby nedošlo k omylu :).

20.09.2022 11:40:20dát kritice tipZeanddrich E.

Lepčí četbu, než citáty Krsta/ zde dole na Zemi stěží najdeš :)Kritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Pismak.cz 1997 – 2022, provozuje Dobrý spolek, pravidla Pickup lines Letní dětský tábor