Na Písmáku publikuje 51 tisíc autorů, 467 tisíc textů, miliónů názorů

Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Registrace
Zapomenuté heslo

Administrátoři a pravidla pro komunikaci mezi uživateli serveru Písmák
I. Úvod
Na serveru Pismak.cz existuje funkce pod označením admin/ADMIN, která má za cíl usnadnit správu serveru díky následujícím pravomocem.
Pravomoce admina

 1. Smazání kritiky pod dílem.
 2. Přesunutí díla do koše.
 3. Změna kategorie díla na „Ostatní, nezařaditelné“
 4. Udělení varování. 


Pravomoce ADMINa:

 1. Smazání kritiky pod dílem.
 2. Přesunutí díla do koše.
 3. Změna kategorie díla na „Ostatní, nezařaditelné“
 4. Udělení varování. 
 5. Přidávání novinek na hlavní stranu
 6. Udělení okamžitého týdenního banu.
 7. Udělování práva malého admina.Smazání kritiky či přesunutí díla do koše může následovat pouze po vyžádání autorem díla/kritiky nebo dle uvážení admina, pokud si myslí, že uveřejněné dílo/kritika porušuje zákony ČR.

Majitelem serveru je Dero, který má stejné pravomoci jako admini/ADMIN a navíc může: 

 1. Na vyžádání obnovit omylem smazané dílo nebo sbírku.
 2. V opodstatněných případech obnovit smazanou přezdívku.
 3. Přijímat hlášení o technických nedostatcích serveru.
 4. Blokovat nick i IP adresu na libovolnou dobu.


Statut admina může být přidělen v případě potřeby každému uživateli, který prokáže svou důvěryhodnost dlouhodobým působením na Písmaku a zároveň bude chtít pomoci se správou serveru. Za výběr adminů a zodpovědnost za práci celé administrátorské sekce odpovídá ADMIN.
 
II. Příručka pro uživatele:

Kritiky a komentáře pod díly:
Kritiky a komentáře mají být opodstatněné, související s tématem.
Za nesouvisející s tématem se považují takové kritiky nebo komentáře, které se netýkají díla - takové mohou být na žádost autora díla přeřazena do Mimo téma nebo smazána, došlo-li k porušení pravidel.  

Doporučení: V případě, že nestojíte o kritiky konkrétního uživatele, dejte mu to najevo tím, že ho zablokujete. Bude to jasné vyjádření toho, že o komunikaci s ním nestojíte. Bude samozřejmé, že ho už dále nebudete oslovovat. V případě, že by došlo k využívání alternicků k obcházení blokování a k opakovanému vyjadřování se pod díly autora, bude to považováno za porušení pravidel.


Slušnost a tolerance:
Chovejte se tu, prosím, slušně.
Za nevhodné vystupování jsou považovány pomluvy, urážky a samoúčelný vulgární projev. Je na posouzení adminů, zda jde v konkrétním případě pouze o výjimečné „upuštění páry“ nebo zda se jedná již o přestupek.Soukromé zprávy
Zveřejnění obdržené soukromé pošty (včetně citace její části či citlivých údajů z ní získaných) bez souhlasu obou stran bude považováno za přestupek. Přestupkem není zveřejnění odeslané pošty. I zde ovšem platí zákaz zveřejňování citlivých údajů jako jsou příjmení, jméno, tituly před jménem, tituly za jménem, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, číslo občanského průkazu, místo narození, rodinný stav, údaj, zda má osoba trvalý pobyt v ČR, trvalá adresa, údaj o změněné pracovní neschopnosti (viz zákon č. 101/2000Sb)
Doporučení: V případě, že nestojíte o zprávy od konkrétního uživatele, dejte mu to najevo tím, že ho zablokujete. Bude to jasné vyjádření toho, že o komunikaci s ním nestojíte. Bude samozřejmé, že ho už dále nebudete oslovovat. V případě, že by došlo k využívání alternicků z důvodu obcházení blokování a opakovanému zasílání zpráv, bude toto považováno za porušení pravidel.
Dále doporučujeme zvýšenou opatrnost ve sdělování výše uvedených osobních údajů i v soukromých zprávách.

Zveřejňování děl a diskusí: 

Obecně platí, že na hlavní straně mají přednost vážně míněné příspěvky s literáním anebo obecně kulturním obsahem. Toto neplatí u "volných diskusí". Ostatní viz Pravidla.

Blokování
Blokování uživatele bude bráno jako projev odmítnutí komunikace s druhým uživatelem a přináší důsledky pro obě strany:
- další neoslovování zablokovaného ze strany blokujícího
- akceptaci blokování ze strany blokovaného.

Využívání alternicků ze strany zablokovaného pro následnou komunikaci s blokujícím bude považováno za porušení pravidel.

Blokovat lze:
- avíza od jednotlivých děl
- zprávy
- kritiky konkrétního uživateleIII.  Příručka pro adminy:

Přestupky
Není povinností admina vyhledávat závadné komentáře nebo díla stejně jako není jeho povinností mazat nebo přeřazovat komentáře a kritiky, které nejsou v rozporu s pravidly. Je povinností reagovat na požadavky vznesené v klubu Administrace nebo v soukromé zprávě.

Slušné chování
Na uživatele vykonávající funkci admina se vztahují stejná doporučení jako na všechny ostatní uživatele.

Kritiky
V případě žádosti autora díla o smazání nebo přeřazení kritiky do MIMO TÉMA je admin povinen posoudit situaci a samostatně rozhodnout. Zdvojené kritiky může admin smazat bez souhlasu autora díla nebo této kritiky.

Pokud uživatel zjistí porušení jakýchkoliv pravidel, má možnost nahlásit to formou soukromé zprávy, kterémukoliv z adminů nebo příspěvku do diskuse klubu Administrace.

 

IV.  Zpětná vazba

Pokud některý z uživatelů shledá, že se admin chová nevhodně, může napsat stížnost do diskuse klubu Administrace nebo do zpráv ADMINOVI, popřípadě se obrátit přímo na majitele serveru.

V. Chat
Pro chat platí stejná doporučení jak z hlediska uživatelů, tak  z hlediska adminů - viz články II. a III.


VI. Doporučený postup pro komunikaci mezi uživatelem a adminem
Pro komunikaci mezi uživateli a adminy by měly sloužit výhradně  žádosti zaslané v soukromých zprávách jednotlivým adminům nebo v diskusi klubu Administrace.
Mějte prosím na paměti, že není v silách klubu Administrace zajistit 24 hodinový servis, proto, prosím,  buďte při vyřizování vašich záležitostí trpěliví. Za pokud možno včasné vyřešení je zodpovědný ADMIN. V případě, že byste měli pocit, že vaše žádost není dostatečně rychle vyřešena, obraťte se na něj.
S vašimi požadavky je možno se obracet na všechny adminy. V případě stížností u jednotlivých děl, prosím pro urychlení vyřízení vašeho požadavku, uveďte nejlépe odkaz na dílo popř čas inkriminované kritiky. V případě chatu čas avizovaného příspěvku.
Snaha bude odpovědět na váš požadavek do 3 dní.

Pismak.cz 1997 – 2022, provozuje Dobrý spolek, pravidla Pickup lines Letní dětský tábor