vzpomínka

supizmus


viděl jsem tvé oči

a ten pohled mě ranil

beželas po zasněžený pláni

zdáli se ozýval zvuk hromu

seděl jsem v tom zničujícím mlčení

na pomezí přirozenosti a bludu

hledal jsem tvé oči

utíkající kamsi

odešla jsi s nocí

a vyryla mi do srdce vzpomínku

byly to šťastné roky


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.