Píseň Eržiky napodruhé

Rowenna

dialog s těmi, co tak úplně nepochopili ten první zpěv :-)


Eržiku lehce proměníme

v Marylku, tam v podšumné

tam v ligotavé

tam v kameralné

 

a bude kozy pást,  pramálo udivená

tím světem, ve kterém

holínkám mrtvých pořádají

slavnostní marš. A že si zpívá

a co má dělat, bluzná je jak ten pták

co i kdyby měl stokrát zmrznout

přece si zavrzá.

 

A nevnímá, že pod remízkem

kam se jí koza zaběhla

je chrám, a ještě jeden

jeden, vždyť všichni zapomněli

že taky zvoníval

k večerním nešporám.

 

Ať už se Jašek vrátí

z knajpy „u Stankusza“

 

a ať mě dnešní noci

 

až holínky mu sundám

a slavnostně je porovnám

v předsíni pod obrazem

té panny, která svatá

 

miluje jako tolikrát. 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.