Volání za deštěm

Candy


Poutníku deště,

kam jsi odešel?

Chybí mi tvoje mokrá košile,

tvůj potrhaný krásný plášť

a tvoje jemné prsty,

co po mých tvářích stékají.

Chybí mi tvůj pláč.

Poutníku deště,

vrať se mi!

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.