Pseudoangličtina

Danny

přečetl jsem následující příklady pseudoangličtiny a podle nich jsem vymyslel tři svoje:


Forgiven notforeteller = Prodaná nevěsta
a the money = nějaký ty peníze
I have you like = mám tě rád
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.