to všechno bude tvoje...

Danny

hnusná povídka ale musí to ven... nekamenujte mě, neupalujte mě :) doufám že to tak nebylo...


(stojí na vysoké hoře)
- Podívej, toto všechno bude tvoje!
- Odstup, ďáble! Mě neobalamutíš!
- Počkej, ještě jsem neřekl co všechno ti nabízím...

(kdesi v jeskyni)
- tuším, že našeho Mistra nahlodává Zlý pud
- máš nějaké důkazy?
- ne, jen to cítím
- pozor, bratře! mám podezření že ho chceš udat našim nepřátelům!

(poprava)
- Slíbil jsi mi to, satane!Teď trpím a za chvíli zemřu! Tak co?
- Vše se vyplní, chlapče. Ale ne za tvého života. Budou tě uctívat jako Boha. Tvým jménem povedou války. Tisíce žen se za tebe  provdá. Staneš se nejslavnější bytostí na světě! Všechno, VŠECHNO bude tvoje! Přesně jak jsem ti slíbil. Ale ty už tu nebudeš, aby sis to užíval, víš?
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.