Smrt v listoví

Sasinka

... asi jsem zlá ...


Jeden den a jedna vteřina

byla to chvilka, chvilinka nevinná

Poznala jsem ji v odlesku zelených listů

a děkuji za to i Ježíši Kristu.

 

Kdyby nic jiného, inspiraci mi dal

A děkuji mu upřímně, už nepůjdu dál

Na hladině listu, kde vidím žilky

se houpou moje oči a pláčí

ve chvilce bolesti odhalím snílky

a viset tam na kříži, stačí

Hřeby v údech se rozpustí v mlhu

já hlavou dolů chci klopit víčka

však mohu jen zírat, bílá jak svíčka

čekám a čekám, až utrhneš srhu...

a zaèneš mi řezat obličej na kousky

 

Pláču, ale už nikomu neublížím...

Nikdy...


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.