Blíž?

egil

Blíž
o ptačí stopu v zhaslém těle.
 
Svítá,
havranice nad kostelem
je střepem v ráně dlaně rána;
 
okna bolí. zotvíraná.
 
Můžeš se ptát na cokoli,
celý dům
teď zimou zeje,
domyslíš si jeho stěny.
*
Jsem před otázkou.
v zapomnění.
 

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.