Svícny

mirek


Kdo rád sebe i druhé klame,
často pak bývá prvním z kajícných,
zažíná na rameni plamen,
aby tmu nejčernější
                       zahnal pod svícny.

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.