ANTIĆTÍ BOHOVÉ OŽIVAJÍ

vesuvanka

Dojmy z přednášky


ANTIČTÍ BOHOVÉ OŽÍVAJÍ

Touha znovu spatřit ten krásný kout země "tam na jihu" mě zavedla v pondělí na přednášku do Planetária v Praze.

Světla v sále zhasínají a před námi se objevuje projekce diapozitivů zabírající snad celou třetinu stěny. Vstupujeme do atmosféry starého Říma... První pohled je na slavné Koloseum , oblouky, sloupy a torza chrámů z doby Římské říše.To místo pamatující císaře, senát, kulty různých bohů působí trochu stísněně, je doslova obehnáno stavbami novějšími a křesťanskými chrámy. Vše je ozářené sluncem, ale jen mírně, jeho paprsky jsou zacloněny lehkým závojem oblačnosti připomínající hustější pavučiny.Mírný chladivý větřík osvěžuje vzduch. Pohled do arény... hrubě otesané kameny, většinou šedého pórovitého tufu, tu byly svědky ukrutných krvavých zápasů lidí s lidmi a lidí se lvy a dalšími zvířaty dováženými na lodích z Afriky.... Jakoby tu z pórovitého tufu ještě zaznívalo úpění i zoufalý řev....
A již se díváme na slavný pahorek, kde podle pověsti se narodili budoucí zakladatelé Říma Romulus a Remus, které odkojila slavná vlčice Rea.Pahorek je porostlý piniemi.

Pinie - borovice s plochou, širokou a poměrně pravidelnou korunou, nás doprovázejí po celé Itálii, často s doprovodem štíhlých cypřišů. Pinie by mohla být národním stromem Itálie.

Naše cesta pokračuje na jih do Neapolského zálivu. Navštívíme Pompeje, nacházející se jihovýchodně od Vesuvu. Prohlédneme si město, které zničil, ale zároveň i zachránil Vesuv. Procházíme kamennými uličkami, vysokými chodníky, obdivujeme domy - jejich architekturu i vnitřní výzdobu, zachované malby ze života antických bohů, mozaikovou výzdobu, lázně, pekárny s kamennými mlýny... Některé domy jsou částečně zrekonstruovány.. A kolem jsou pinie, patřící k tomuto místu neodmyslitelně tak jako Vesuv. Nahlédneme ještě do amfiteátru, jehož atmosféra je obdobná jako v Koloseu, jenom snad není tak tísnivá - amfiteátr je prostornější,i jeho okolí, plocha zarostlá trávou. Bolest a smrt tu tolik nekřičí jako z Kolosea, i když byla stejně krutá...


Herkulaneum se nachází jiho-jihozápadně od Vesuvu. Je to další město zasažené osudovovým výbuchem Vesuvu, ale nedočkalo se takové slávy jako Pompeje. Bylo totiž nad ním ještě před jeho objevením postaveno nové město Ercolano a dálnice, takže bylo možné odkrýt jen malou část města. Domy jsou narozdíl od pompejských vyšší, patrové.

Nad oběma městy se tyčí nejmocnější z nejmocnějších tohoto kraje, Vesuv. Díváme se do jeho tajemného kráteru s téměř kolmými steněmi, hlubokého 215 m. V současné době klidně dřímá, jen z jedné stěny vystupuje zlehka několik fumarol. První dílna božského kováře Hefaista - římského Vulkána. Na jihu Itálie se mu obzvláště zalíbilo, a tak si tu zřídil více dílen - další je poměrně málo známá Solfatara, vyznačující se vyvěráním hokých siných pramenů, která se nachází u Puzzuoli (západně od Neapole).

Následuje zastavení v blízkém Paestu, kde se nacházejí staré chrámy s dorskými sloupy, které byly postaveny ve 4. - 3. století před naším letopočtem.. Největší zachovaný chrám byl zasvěcen bohu moří Poseidonovi (římskému Neptunovi). Slunce žhne a odráží se od bílé barvy travertinu, z něhož jsou chrámy vystavěné. A opět atmosféru jižní Itálie dokreslují pinie.

Zaujaly nás kontrasty s nimiž se v Neapolském zálivu a jeho blízkém okolí setkáváme - s bohy protichůdných živlů - ohně a vody, které jsou tu představené i kameny - Vulkánovým tufem a lávou a Neptunovým travertinem.... Co by nám všechno to kamení, v němž se skrývá lidská práce, bolest i radost, vyprávělo?
Dalším kontrastem je setkání současnosti s dávnou minulostí. Na celém světě takové místo nenajdeme, kde si podává ruku 21. století se stoletím prvním našeho letopočtu....

Další cesty směřovaly na Sicilii, kde jsme navštívili slavné řecké Syrakusy a krásné středověké městečko Taorminu s výhledem na panoráma Etny.

Následovala ještě zastavení na Etně, a dále na Liparských ostrovech na Vulcanu a Stromboli.

Osobní návštěvu vulkánů jsem podrobně popsala ve svých dílech "Ostrov obsidiánu a síry", Tyrhénský maják Stromboli. Etna - Mekka vulkanologů. Vesuvu a Pompejím jsou věnována díla "Hora se žhavým srdcem" a "Pompei".

A tak Vám přeji moc hezké zážitky na cestách, kde ožívají antičtí bohové skrytí ve vulkánech a v moři.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.