Nespravedlnost?

občasník


Všichni se plazíme tou samou cestou a míříme ke stejnému cíli.

Avšak ne všichni po sobě zanecháme stejně dlouhou a silnou stopu…
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.