Pocity pušky, model ´89…

občasník


…taky občas mívám,

ten nepříjemně nutkavý pocit,

že si z nás někdo řádně vystřelil…
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.