there is no conspiration

Danny


nebojím se vtipů
a nesměju se horrorům
jednou dole
jednou ještě níž
kapka olova
volova
povzdech
nucený povzdech
rozbité slunce
se sprchuje vakuem...
přímý přístup k Bohu
mi stále svítí na cestu
naštěstí.
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.