ztraceným andělům

Danny


byl tam ten pád, viď
zarytí do slizu a hlíny
už ne My, ale Já
zúžená síť jevů
a dusil ses, dusil ses ve tmě
pak pomalu odpuzzlovat střípky
ale mezitím přišla další závaží
takže kolotoč místo cesty vpřed
takže černé slunce místo svitu v očích...
ach, kapko vody odloučená od moře
ach, figurko šachu mezi kartami
zapomněl jsi
a zapomněl jsi žes zapomněl
a pak že je všechno kolem divné
a pak že je všechno vevnitř nesvé
ale neboj:
po snech vylezeš po provaze
po meditaci vylezeš ke kořeni
jen se nevzdávat

shrnutí:
pád
zapomnění
zmatení, střípky
ale je naděje
nevzdávej se!

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.