a hmatatelně kdy - -

egil

Zcukernatěl med –
je připomínkou vysypaných úlů. Co zůstalo z mrtvých včel
                      bzučí teď v rozbitých žárovkách,
 
pod nimiž píšu svá kdyby a tehdy a kameny – –
               
když čaje z lístků světla
       všech mých prošlých srpnů      
přeslazené upíjím.
 
Promnu si prsty a dočasnost 
                 – to hmatatelné slovo –
rozevřu jediným dotykem.

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.