ŘÍJEN JE RUDÝ

SCARA777

NIC PRO KOMANČE,KTEŘÍ MAJÍ ŘÍJEN V LISTOPADU


říjen je rudý
v slunci jsou sady
na polích léto
hledají vrány
jak prádlo z půdy
jak pěna z vany
cosi se ztratilo
nejsem už mladý

v slunci jsou sady
říjen je rudý
my mlčky na poli
plašíme vrány
obhlížíš lány
ptáš se mně kudy
já půjdu kamkoli
beztak jen z nudy

říjen je rudý
v slunci jsou sady
ty zkoušíš mě hladit
já mám na tváři údiv

a na všechny strany
jen vrány a vrány
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.