Básníkův světonázor

Siral

nebem pluje mrak jako kareta obrovská Možná že ten životadárný vítr je od pohybu jejich ploutví


Nežádám slovo

Na cestě na které

beztak mají mluvit

jen kola a šeptat vítr

Nežádám na životě

co mi nepatří

Jen pokorně prosím

o právo písně


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.