Lesní, tmavě zelená

Marise


Spávám nad řekou

vedle mě myš - šedivá, milá

taky spí

ona by fousky zarosila

vždyť prší

 

         . . .

 

A les je po ránu ospalý

v noci zadýchal se

dnes kapičky dechu

ulpívají na jehličí

 

A řeka šumí    durově i mollově naráz

                          vesele i smutně

                          s tebou a bez tebe


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.