studium sebe

Danny


píšu křídou na zrcadlo
učím totiž svůj odraz
aby vypadal jako já
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.