Vědomí

Kandelabr


V bílých závějích

vědomí

zasypal sníh

ukryl

 

spí

 

V černých závějích

Pompejí

nikdy nesněží
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.