dialogično

Theuška

Kam se to koukám?

Do drátů
prorostlých stromy
se koukáš.

Myslíš, že ještě spadnou?
Ta jablka, když už je prosinec.
Ty slzy, když je bezvětří.

Kdo by je sbíral?

Všude sníh.
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.