GINESTRA

vesuvanka


GINESTRA

Vzpomínáš na básníky
zaváté časem zapomnění
jen jejich díla
doutnající jiskrou
ještě někde žijí

Marně hledáš básně
nenašly si cestu k nám
Snad zarostla trním
anebo je nikdo nechtěl
kdo ví....

Až jižní slunce
pozlatí květem kručinek
svahy hory
kde promlouval oheň
v kamení
pak kdesi v dálce
zazní jméno
Giacomo Leopardi
a ty pocítíš smutek
že jeho báseň nenajdeš
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.