Bůh

Lelian

Bůh
 
Konečky prstů laská malé medvídě
a z levého oka vytřepává jiskry
 
v krčmě v Kazachstánu
v tuto pozdní
noční hodinu

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.