Šeptáno na západ

Marise

potichoučku


Už vata padla

                            střechám na hřbety

a noc už větví

                  lůžka ustýlá

A já tobě

             noční tuší

na okna

                  píšu tuhle

ukolébavku večerní

...odpusť modlím se, ať všechno přestanem...


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.