Požár

Zbora

 

 

 

 

 

Našel jsem v kůlně dřevěného koně
--- otřel prach
a vyjel na louku

Jetel voněl sytě
a rosa stékala po ostruhách

Byl jsem už blízko lesu
když zvon odpočítal stíny

Kůň se zastavil
a hleděl mezi stromy

Sesedl jsem
uzdu si uvázal kolem krku
jehličím podrazil podkovy
hrdlo svlažil mízou
a odstřihl vodicí špagáty

Najednou jsem odněkud
uslyšel tepot srdce

Doběhl jsem k nejbližšímu kmeni
a zaklesl do něj zuby

Z úst se mi valila pryskyřice
a oř divoce podupával

Když jsem ho pohladil po hřívě
vzepjal se
až mu popraskaly letokruhy

Tu noc
les zachvátil požár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.