Bezkřídlí

oleandr

Chtěl bych tě vzít sebou
do náruče
bez domoví
roztáhnout paže letce
pře klouznout
přes pražce kolejnice
lehce

v svobodě
racků
vzlétnout

rozpoznat
srdce spojené
„smír ve smír“
Já Ty

nepopsané

sen
oči upřené
k obrazci
vystupujícího
z nás
bezkřídlí
přelétáváme
přehradní hráz .

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.