City

Ž-A-B-K-A

Asi to se mnou jde fakt z kopce


Sen za probdělé noci,

myšlenky ve hvězdách ztracené,

srdce po pod kapkou rosy

něhy zamčené.

Srdce se žalem, srdce se zalyká,

cit  jak pára je , tak lehce  utíká.

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.