První výprava do vesmíru inženýra Barbina v roce 1806

Ikkju

200. výročí události


Je to právě 200 let co se geniální inženýr Barbican vypravil svým řiditelným dělovým projektilem na pouť nehostinnou sluneční soustavou.

Začátek 19.století dával obrovský prostor technickým novinkám, století průmyslu, chemie, oceli a lidského důvtipu právě začalo.

Vytvořit techniku schopnou cestovat do dalekého vesmíru byl však úkol nadmíru obtížný a nebýt inženýra Barbicana, lidstvo by si počkalo dalších 150 let; o to víc jsou výpravy inženýra Barbicana obdivuhodné až neuvěřitelné.

Svými všestrannými technickými znalostmi a umem se mu podařilo se současnou technikou a materiálem vytvořit řiditelný dělový granát v němž podnikl několik úspěšných plaveb vesmírem, potvrdit a vyvrátit mnoho domněnek a zákonů o vesmírných tělesech, meziplanetárním prostoru, gravitaci a zákonů pohybů v gravitačních polích planet, astronavigaci.

Vědecká veřejnost však k jeho úspěchůch byla hluchá, vědci jeho převratné myšlenky a činy k blouznění fantasty nebo dokonce vyprávění podvodníka.

Jeho tragický konec pak odsoudil tuto obdivuhodnou historii naprostému zapomenutí.

Téměř naprostému...

(písání je předmluvou k multimédiálnímu projektu s grafikou a příběhem podobným příběhu J.Verna Cesta na měsíc; víc na gamemaker.games.cz)


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.