Ještě menší -

alternic

Znovu smutná - promiňte...


 

Chtěl jsem se spolehnout sám na sebe

chtěl jsem žít sám v sobě

chtěl jsem si myslet, že vím

 

Teď sedím mezi stěnami a vzhlížím k nebesům

 

sedím mezi stěnami

 

a nevidím

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.