Dlaněmi

oleandr

Kam v mysli
myslí tě vlny zanesou

v obsahu množství
všehomíra
dotýká se čísi
mořská pěna
těla

mých dlaní
prsty
zorných polí
do map
zanesena

kráčí
po strunách
harfy
zamyšlena

drnčí šramotí
klokotá

objeveny pupeny
květů
větrem nesou se
do nitra.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.