20.11.2000

JohnieBass


Mnohočlověk kráčí po nástupišti namočen do novin. Vstup do kolejiště zakázán! Druh vlaku Číslo vlaku Cílová stanice Vyčerpaný cinká o kandelábry bludným kořenem své mysli. Meliorace své vlastní duše. Záchvat jako hlavní menu. Boty zvrásněné kilometry pláčou... Úděl neschopnosti přízrak se vznáší nad městem jeho pařáty berou za kliku ale za dveřmi číhá jen průměrnost. Carpe diem - otevřeným oknem rovnou do středu města! \Tak dráha vám prej sebrala paní!!!!\ \Jo, rovnou pod vlak.\ \To já už viděl horší věci, tcc...\ ...Zděšení, svéprávná smrt drtí křehkou hruď lidské existence. Nakažlivá nenávist se láme v půli těla. Prášky na spaní už nezabírají. ...zub času nahlodává mé svědomí... \Zdravíčko\, říkám a podávám ruku, \Já Tě neviděl snad sto let!\
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.