dohlédnout za svůj stín

Wee

nebo NA svůj STÍN, jungiáni? .-)


panák nakreslený na chodníku
žlutou křídou
je už bez hlavy a krku

déšť umí počítat jen do osmi
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.