svou dlaň

Wee

svou dlaň svírám pevně
mám v ní ukryté zrnko písku od tebe
z oázy na poušti

nemohu ji otevřít
nevím zda
mi můžeš darovat ještě

něco víc
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.