Kristus 2 na hranici

brooklyn

Různými způsoby Kristus vražděn byl a jest...


Někdy za pravdu, někdy jen pověry, probudit strach, svého se zbavit strachu, kůl zády smutně objat někdy křik neslyšel... A Kristus mlčící vzplanul na hranici...
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.