Očistec

Warlog Ravenwolf


Každý vnímá postup času

Vědomě či tuší

Každý v žití ztrácí krásu

Ač předtím mu to sluší

 

A pak jednou přijde změna

Když to nejmíň vítáš

Konec žití – silná stěna

  v tom pěkně lítáš

 

Prošels život cestou dlouhou

 Spočtou tvoje hříchy

Žes byl v žití veden touhou

Není předmět pýchy

Drásají ti tvoji duši

Hrozný jejich ryk

Nemůžeš si zacpat uši

    Kéž už by sis zvyk

V duši tvojí černý jed

Celou ti ji ničí

Radš bys zemřel – a to hned

Oni stále křičí


Zavřeli tě do žaláře

Mučení tě těší

Ve zdi cely otisk tváře

Jak moc ti to sluší


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.