Sněží

Kamil Havránek

Věnováno Markétě Šmídové


 "Sněží,
             a my budem mrznout,
                                                     - ale
bez ohledu na mocnost závějí
                                                       mrznem už dávno,
- někde tam uvnitř,
                                  - jsme už možná zmrzli.

 A nebo se to může stát
                                           hned zítra,
                                                               vždyť
- už je mi zima,
                            (a to pěkně dlouhou dobu!)
- tam,
           někde uvnitř,
                                   zase
                                            cítím
                                                      chlad."
(Praha, 22.1.2003)
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.