Mražené žiletky

papouch

V. mrazí a řežíži letí (mra) že né? ži letky dodu še řež ou(uuu) IV. Mraž! .... ené Žil. Etky. dodušemé zařez ÁÁÁÁÁvají se III. Vy řízla ! (jsi) misr D, C, E * zrz a vouž i letkou II. žil et ky do žil I. au *) akordy
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.