Proměny

Pomerančová

Za deště slunečnicím

rostou modrá křídla

(viděno oknem starého motoráku

v pátek, 18:20 cestou z práce,

rámováno duhou

a kopcem Šibeňákem)

 

studené klíče v kapse

 

V neděli ráno:
odemknuta řeka

(žlutá skrz ploty

ke slunci hoří

na břehu zrcadla
klanící se rybáři)

 

výskyt chyb v matrixu:

veskrze pozitivní.
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.