NEZNÁMÁ

moorgaanNEZNÁMÁ
známa
z NEZNÁMA
ještě NEZNÁ MA

ale zná
 má něžná
NEZNÁMA

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.