PO PRÁZDNINÁCH

moorgaan


Těšení se,
na SEBE,i když jsme spolu !

         těšení se na polibky,
         na zážitky,
         které teprve příjdou,
         dělají se v očích mžitky,
         když malujeme tou barevnou křídou..
Tabule je nepopsaná
houba suchá k mazání
oba žáci dychtí touhou
k co nejširšímu poznání...

Pan učitel ŽIVOT právě kráčí chodbou
a zvonek zrovna vyzvání !!!

............................................................TŘÍDNÍ KNIHA otevřená - připravená
                                                                                                                              k prvotnímu zapsání

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.