ZBYTKY V NÁS

moorgaanMozaika života složená ze sklíček
ukládá vzpomínky od srdce - do víček
   
             třpytí se v duhovce různými barvami,
             když příjde smutnění pohne to brvami

to každé mrknutí slzičku ukápne,
světlo těch vzpomínek to ovšem neláme

             jsou tam přec paprsky té záře sluníčka,
             kdy jsme se v objetí líbali na líčka

Nálady vánoční přinesou bilanci
-je na NÁS jen -
                  ..zda-li si vzájemně předáme kvitanci

z mozaiky vzpomínek MÁM jen ty sluneční
ony vždy nad těmi,
co slzy nutkají,
.........................přece jen do výše, nad nimi hodně ční

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.