Jak nebýt vrahem

Norsko 1

Lásku k Fiction neodpářeš a zapřít se nedá


 

 

Jak

nebýt vrahem

 

 

Někdy jsem u dna
Někdy se vznáším
jako pták
Zháším na ulicích

štěstím lampy
Plním smutkem
díry
po hvězdách
Nelze z té výšky
sebe zabít
Nelze u dna


milovat

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.